PADANG BARU HAMPIR SIAP

Keadaan padang sekolah kami yang telah dinaiktarafkan semakin siap untuk diserahkan oleh kontraktor namun ada beberapa perkara yang masih belum selesai disempurnakan. En Arif selaku pegawai JKR daerah Dungun yang telah dirugaskan untuk mengawasi perkembangan projek ini masih lagi kurang berpuas hati dengan beberapa aspek yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kontraktor seperti keadaan rumput yang semakin kering dan mati di beberapa tempat yang perlu dibaiki.


Tiada ulasan: